MoniUPS

UPS távfelügyeleti rendszer

A MoniUPS egy olyan, innovatív távfelügyeleti rendszer, amely alkalmas arra, hogy bármely márkájú és bármely fajta szünetmentes áramellátó (UPS) rendszert vezéreljen, adatokat gyűjtsön, azokat felhő alkalmazáson kidolgozza és azonnal, a nap 24 óráján át a világ bármely pontjáról táblagép, vagy PC útján hozzáférhetővé tegye. A MoniUPS nem igényel helyi hálózati környezet fölötti vezérlést, hanem valósidejű kölcsönhatást és kommunikációt nyújt anélkül, hogy az UPS-hez való külső hálózati hozzáférés helyiségére támaszkodna. A rendszeres üzenet (amely online és valósidejű üzenetként rendelkezésre áll), a telemetria és az UPS rendszerrel kapcsolatos figyelmeztetések és riasztások széles skálája következtében az Ön kritikus alkalmazásai rugalmassá, megbízhatóbbá és biztonságosabbá válnak. Az UPS távvezérelhetősége azt jelenti, hogy Önnek olyan szakember áll rendelkezésére, aki a nap 24 órájában gondoskodni tud az Ön UPS berendezéséről.

Az állandó felügyeletnek köszönhetően lehetőség nyílik az UPS rendelkezésre állásának (működésének) maximalizálására, célzott intézkedések mellett, mint például létfontosságú paraméterek ellenőrzése, adatelemzés, összehasonlítás előzményt képező adatokkal, valamint előrejelző diagnosztika. Lehetőség nyílik a hálózatkimaradások által okozott állásidővel kapcsolatos költségek minimálisra csökkentésére is, bármely rendellenesség azonnali megállapításának köszönhetően, a probléma megoldására irányuló intézkedésekkel együtt egészen a kezdeti szervizeléstől fogva. A helyszínen végzett diagnosztikával szemben a távdiagnosztika minden károsodást megakadályoz és már egészen a kezdettől azonnal a legkedvezőbb módon reagál.

Minden olyan ügyfél esetén, aki UPS-t szerzett be kritikus fogyasztóinak védelme érdekében, ez az innovatív eszköz folyamatosan figyeli és felügyeli a teljes berendezést és előrejelző diagnózist szolgáltat. A távfelügyeleti rendszer következtében az UPS figyelmeztető üzenetet tud küldeni az AEG Power Solutions szakemberei részére, akik viszont végre tudnak hajtani távdiagnosztikát az UPS-en, el tudják érni a telepítési helyszint és helyre tudják állítani az UPS-t, még mielőtt valamilyen meghibásodás fordul elő. Ez az azonnali reagálás, valamint a potenciális hibák első beavatkozással történő megoldása létfontosságú az olyan, kritikus alkalmazások esetén, ahol az áramellátás megszakadása, amely UPS hiba esetén (bármely lehetséges problémából eredően) előfordulhat, jelentős károkat okozhat. Ennek érdekében alapvető fontosságú, hogy az UPS minden állapota azonnal kerüljön továbbításra a távoli alkalmazáshoz és legyen képes automatikusan meghatározni a beavatkozások elsőbbségi sorrendjét. A távfelügyeleti rendszerekkel kapcsolatos legutóbbi statisztikák szerint a potenciális hibák összességének közel 40%-át telefonon oldották meg, azonnali beavatkozással.

 

A rendszer előnyei:
 • A villamos rendszer maximális rendelkezésre állásának elérése állandó felügyelet segítségével, különösen kritikus környezetek esetén
 • Az erőforrások optimalizálása
 • Alacsonyabb üzemeltetési költségek
 • Az adatok és trendek proaktív elemzése a teljes telepítési bázishoz képest, korrekciós intézkedésekre való javaslat és ezáltal a legjobb teljesítőképesség biztosítása érdekében
 • Az AEG szervizmérnökeinek támogatása vonatkozó adatokkal, hogy nyújtsanak segítséget a kisebb-nagyobb problémamegoldásokban, csökkentve ezáltal a szerviz reagálási idejét
 • Az állásidők elkerülése prediktív elemzéssel, ezáltal a berendezés élettartamának meghosszabbítása
 • Átfogó jelentések szolgáltatása a megrendelőknek az üzemi teljesítőképességre, valamint az UPS állapotára vonatkozó adatokkal

 

Első ránézésre:

Bármely olyan (AEG Power Solutions, vagy más márkájú) UPS típus,  amely SNMP-Ethernet kártyával van felszerelve, könnyen tud kommunikálni a MoniUPS felhő alkalmazással a helyi hálózaton használt gateway segítségével. A MoniUPS gateway támogatja az UPS és SNMP márkák széles skáláját és mindössze ugyanabban a lokális hálózatban kell, hogy telepítve legyen, amelyben az UPS telepítve van. Egy szóló gateway 8 UPS-t képes támogatni és egyazon hálózaton belül egynél több gateway is felszerelhető. A felhő alkalmazással való megfelelő kommunikáció érdekében a gateway-nek csak adatokat kell küldenie az interneten keresztül anélkül, hogy dedikált hálózatosítási konfigurációkat – mint. pl. post-forwarding, vagy NAT előírások – foglalna magában. Ennek következtében a telepítés nagyon egyszerű és nem igényel bonyolult és költséges helyszíni tevékenységeket. Az adatok SNMP-től való begyűjtése olyan lekérdezési ciklussal történik, amely a felügyelt UPS-ek számától függ (rendszerint 1 sec), a gateway-re van konszolidálva és 15 másodpercenként kerül átküldésre a felhő alkalmazásra.

Internet csatlakozási hiba esetén a gateway beépített memóriája max. 4 órányi adatot tud tárolni (egyszerre 8 UPS-től). Ezek az adatok a csatlakozás helyreállásakor átadásra kerülnek a felhő részére. Az SNMP-ktől aszinkron módon beérkező események és riasztások közvetlenül relézésre kerülnek a felhőhöz FIFO (First In First Out) logika alapján. A kritikus események hatására eltérő súlyossági szintű értesítések kerülnek elküldésre az AEG PS szerviz-szakembere, közvetlenül a megrendelőhöz, vagy mindkettő részére. Minden adat, mérési érték, riasztás és esemény a felhő alkalmazáson tárolódik és hozzáférhető az AEG PS szerviz szakemberei számára. Minden egyes megrendelő számára dedikált bejelentkezés áll rendelkezésre. Megtekinthetik a telepített UPS-t, teljes hozzáférést téve lehetővé az adott rendszerrel kapcsolatos üzemállapottal kapcsolatos összes információhoz. Havonta automatikusan műszaki jelentés kerül előállításra, amely rendelkezésre áll a felhő alkalmazáson és email útján továbbításra kerül az ügyfelekhez. Amennyiben az előző hónap során nagy súlyosságú esemény fordult elő, akkor a jelentés esetleg tartalmazhatja az AEG szerviz-szakembereinek műszaki véleményét is.

 

Akkumulátorcsere:

Az akkumulátor az UPS rendszerek létfontosságú része, amelyet rendszeres időközönként kell ellenőrizni. A rutinszerű karbantartás során ellenőrizendő alapvető paraméter az akkumulátorok és az akkumulátorhelyiség üzemi hőmérséklete. Az alacsony hőmérséklet negatív hatással van az akkumulátorokra, csökkenti a rendelkezésre álló kapacitást és a kisülési feszültséget (a viszkozitás növekszik, ezáltal csökken a sav diffúziójának sebessége az aktív anyag pórusaiban). Az akkumulátor üzemi hőmérsékletének emelkedése növeli az akkumulátor kapacitását a viszkozitás és az elektrolitellenállás változása következtében (amint lentebb, az 1. görbén látható). Az akkumulátorok névleges kapacitása nagyon érzékeny az üzemi hőmérsékletre. Normál üzemi hőmérséklet mellett az akkumulátorok névleges kapacitással rendelkeznek. Stabil kapacitás értékek melletti hosszú üzemi élettartam után az akkumulátor tulajdonságai romlanak és az akkumulátor továbbiakban már nem lesz megbízható, ha a kapacitás a névleges érték 80%-a alá csökken (az élettartam vége). A összes, fentebb bemutatott paramétert illetően az AEG PS szakértői javasolják az akkumulátorhelyiség rendszeres ellenőrzését, a pontos hőmérséklet jelentését és az üzemi feltételek bármely esetleges módosítására való javaslattételt. Az üzemi feltételeken kívül más értékek is rendszeresen figyelésre kerülnek, úgymint:

 • Akkumulátorfeszültség
 • Töltőfeszültség
 • Akkumulátorlánc feszültségének mérése
 • Akkumulátorteszt:
   • Kisülési teszt
   • Akkumulátoráram mérése (a kisülési periódus során)
   • Akkumulátorfeszültség ellenőrzése a teszt előtt és a töltés végén
   • Minimális akkumulátorfeszültség
   • Maximális kisülési áram.

   
  d69bc32f01 f7c57642a4

 

Kondenzátorok és ventilátorok cseréje:

A legkritikusabb erősáramú részegységek, várható élettartamuk alapján, a kondenzátorok, amelyek az egyenirányító utáni DC szűrőt alkotják, valamint a berendezés belsejében felszerelt hűtőventilátorok, amelyek a belső elektronikai eszközök megfelelő légcseréjét teszik lehetővé. Várható élettartamuk erőteljesen függ az elszívott meleg levegőtől. A kondenzátorok várható élettartama nagymértékben függ az üzemi hőmérséklettől (amely viszont az UPS-hez csatlakoztatott terhelés %-os értékétől függ). Ezenkívül a megfelelő szűrés (1%-nál kisebb egyenáramú hullámosság) alacsonyabb akkumulátor-hőmérsékletet tesz lehetővé, az UPS DC buszához közvetlenül csatlakoztatva, mind töltési, mind kisülési fázisban.

 

Biztonság:

A MoniUPS gateway kezeli az SNMP verzió által nyújtott biztonság legmagasabb szintjét; megvalósítja és kommunikál a felhő környezettel vállalati minőségű sztenderd HTTP over SSL/TLS layering (HTTPS) útján, elismert hatóságok által kiadott X.509 tanúsítvány, valamint public-key infrastruktúra segítségével, és elősegíti ezáltal az olyan támadások elleni védekezést, hogy az ember áll a középpontban (man-in-the-middle attack).

Ezenkívül biztosítja a kliens és a szerver közötti adatcsere kommunikációs titkosítását is, lehetővé téve ezáltal a lehallgatás és szabotázs, valamint a kommunikáció tartalmának meghamisítása megakadályozását. A gateway azonosítás könnyű és hatékony kriptografikus rendszer. Minden adatcsere “hashed”  karakterlánc cseréjén alapuló hitelesítésre köteles. Mivel a hash funkciók várhatóan nem invertibilisek, nincs lehetőség a bemenő adatoknak egyedül a hash értékéből való rekonstruálására nagyon hosszú számítási idő eltöltése nélkül.

A gateway és a felhő közötti kommunikáció mindig egyirányú (a gatewaytől a felhő felé irányul). Ily módon nincs lehetőség tervezés útján a gatewayhez hozzáférni a helyi hálózat segítségével bármely távoli helyről. A távfelügyeleti alkalmazás a legkorszerűbb felhő környezeten fut a Microsoft Azure infrastruktúrán, ahol minden szolgáltatás és VM magánhálózaton fut és csak a web végpontok férhetők hozzá. Nagyfokú rendelkezésre állást biztosít a többszörös földrajzi alkalmazás, a klaszter-irányított web és külső szolgáltatások, a tükrözött db esetek és a dedikált felügyeleti rendszer. Az alkalmazás előrésze web böngésző segítségével férhető hozzá felhasználói hitelesítés és HTTPS csatlakozás útján.

09bc7dffa2