HPI

UPS rendszer

60 – 300 kVA
Bemenet: 3-fázisú
Kimenet: 3-fázisú

A HPI sorozatú szünetmentes tápegység (UPS) egy kiemelkedően megbízható megoldásban ötvözi a THD és a teljesítménytényező irányítását, az alacsony tulajdonosi költséget (TCO) és az áramellátás védelmét, amelyet a legkorszerűbb technológia garantál. A HPI típusú szünetmentes tápegységben teljesen új kialakítású, IGBT-alapú bemeneti egyenirányító került alkalmazásra, mely olyan fejlett fázisjavítási (PFC) technológiát tartalmaz, amely a bemenőáram teljes felharmonikus torzítását (THDi) nagyon alacsony (<3%) szinten, valamint a bemenő teljesítménytényezőt az 1-hez 1%-on belül eső értéken képes tartani, még kis terhelések esetén is. Alapvető előnyei közé tartozik, hogy a szünetmentes tápegység kompatibilis az előttes áramforrással, a hálózattal, vagy bármilyen fajta generátorral, és az áramforrás és a terhelés közötti teljesítményátkapcsolás jóval hatékonyabb, ami az erőforrások, kábelek, és védelmi eszközök tekintetében megtakarítást eredményez.

 

FŐBB JELLEMZŐK:

 

JELLEMZŐK
 • Felhasználóbarát interfész
 • Felügyeleti, irányítási és leállítási szoftver
 • Kivehető ventilátorok
 • Hozzáférés szemből

 

KOMMUNIKÁCIÓ
 • RS232 soros port
 • USB port
 • Távvezérelt vészleállítás (EPO)
 • Külső kézi bypass állapot
 • Akkumulátor átkapcsoló állapota
 • Diesel üzemmód

 

OPCIONÁLIS
 • Web/SNMP
 • Modbus
 • Relék
 • Modem
 • Távoli kezelőpanel

 

OPCIÓK
 • Párhuzamos kapacitás/redundancia
 • Szinkronozott vezérlés, kettős betáplálású rendszerek esetén
 • Leválasztó transzformátor
 • Külső bypass
 • Külső akkumulátorszekrények
 • Akkumulátor átkapcsoló doboz
 • Akkumulátor-hőmérséklet érzékelő szonda
 • Transzformátorok/auto-transzformátorok a feszültség adaptálásához
 • Felső kábelbevezetés

 

ISMERTETÉS:

 

Alacsonyabb tulajdonosi összköltség

Az AEG HPI típusú szünetmentes tápegysége (UPS) egy új, „Wise ECO” funkcióval rendelkezik, amely 95% és 98% közötti teljes üzemi hatásfokot tesz lehetővé. Ez az üzemmód, amelyre „Intelligens ECO üzemmód”-ként is történik hivatkozás, jelentősen csökkenti az ilyen jellegű berendezések üzemeltetésével kapcsolatos költségeket, ezenkívül a hatásfok ilyen mértékű növelése a hulladékhő csökkenését eredményezi, ami a hűtési/légkondicionálási költségek minimálisra való csökkenését vonja maga után. Mindez az energiatudatos felhasználók számára kétszeres megtakarítást jelent. A „Wise ECO üzemmód” funkció folyamatos felügyeletet alkalmaz az áramellátás bemenő jellemzőinek figyelésére. Ez azt jelenti, hogy amennyiben a táphálózat valamely jellemzője az elfogadható tartományon kívül van, vagy ingadozás következtében oda kerül, akkor az UPS a terhelés áramellátásának biztosítására a belső invertert fogja használni. A berendezés ezt a VFD-ből VFI üzemmódba való gyors, teljesen statikus átkapcsolás segítségével valósítja meg.

 

Tripla intelligencia

Amennyiben az adott alkalmazás különlegesen rugalmas és megbízható UPS védelmet igényel, akkor az AEG cég HPI elnevezésű UPS berendezése az ideális eszköz, amely a legkorszerűbb digitális vezérlésen alapuló, fejlett funkciókat biztosít. A szóban forgó vezérlés DSP (Digitális jelfeldolgozás) és μC (Mikrovezérlő) technológiákat foglal magában. A rendszer kialakítása biztosítja, hogy a segédáram-ellátások és processzorok a továbbiakban nem képviselnek olyan „egyedüli meghibásodási pontot”, amely leronthatná a terhelés tiszta áramellátásának rendelkezésre állását. A HPI berendezés olymódon van kialakítva, hogy győzze le a többi, korábbi kialakítás által szükségessé tett korlátozásokat. Elosztott vezérlési architektúrája következtében a HPI berendezés minden esetben rendelkezik a terhelést védő UPS áramkörrel, ezenkívül folyamatosan felügyeli a legkritikusabb komponensek állapotát, ami lehetővé teszi a prediktív karbantartást és a váratlan üzemzavarok elkerülését. Az AEG cég HPI típusú UPS-ének üzemállapota könnyen felügyelhető bármely épületirányítási rendszer (BMS) segítségével, valamint LAN/WAN hálózaton keresztül.

 

„Üzem közben cserélhető” modularitású párhuzamos rendszerek

Az AEG cég HPI elnevezésű UPS megoldása párhuzamos üzemmel kapcsolatos opciókat nyújt mind redundancia, mind kapacitás üzemmód formájában, ami a rendszer fokozott megbízhatóságának és megnövelt kapacitásának lehetőségét biztosítja. Az ezen berendezésekhez kapcsolódó párhuzamos vezérlőkör teljesen digitális, és a három kimenő fázis mindegyikén mind hatásos, mind meddő teljesítményen működik. Ez lehetővé teszi a terhelőáram pontos megosztását az UPS berendezések között még tranziens feltételek mellett is. A párhuzamos vezérlés az összes berendezés között megosztásra került és a kommunikáció CAN busz csatlakozási hurok segítségével kerül megvalósításra. Ennek hatására egy olyan, kiemelkedő megbízhatóságú rendszer jön létre, amely nem rendelkezik „egyedüli meghibásodási ponttal”. A rendszer csatlakozásainak intelligens kialakítása egyszerű telepítést és jövőbeni továbbfejlesztéseket tesz lehetővé, ami megkönnyíti a mező nehézségektől mentes továbbfejlesztését. A modulrendszerű kialakításnak köszönhetően az egységek hozzáadása, illetve eltávolítása üzem közben is történhet a terhelés megzavarása nélkül, illetve anélkül, hogy bypass-ra kellene átkapcsolni. A „Smart Parallel” /Intelligens párhuzamos üzem” funkciók megkönnyítik a berendezések automatikus kikapcsolását, amikor a terhelés teljes teljesítményigényét a csatlakoztatott UPS egységek teljes számánál kevesebb biztosítja. Ez rendszerint „terhelésen alapuló leállítás”-ként ismeretes, ami maximálissá teszi a teljes rendszer hatásfokát azáltal, hogy minden egyes modult illetően a terhelést optimális szinten tartja. Két független, párhuzamosított rendszer is szinkronozható (Sync Control) a mögöttes statikus átkapcsolók (STS-ek) zökkenőmentes átkapcsolás melletti áramellátása érdekében.

 

Védelem minden alkalmazás esetén

A jelen berendezésben alkalmazott VFI kettős konverziós topológia a beépített inverter galvanikus leválasztását biztosítja, ami teljes mértékben elválasztja a kimeneti áramellátást minden bejövő hálózati anomáliától és ezáltal teljesen jelformált, tiszta szinuszos kimenetet biztosít. VFI üzemmódban (Online) a berendezés kiváló, 95% hatásfokot szolgáltat. A használatos technológia és topológia következtében nem keletkezik járulékos veszteség az alacsony bemenő felharmonikus-tartalom, illetve a bemeneti/kimeneti galvanikus leválasztás elérése érdekében. Az AEG cég HPI jelű UPS berendezése – kialakítása következtében – kiváló kimenőfeszültséget szolgáltat, amely megfelelőnek bizonyul a nagy igényeket támasztó, akár 100%-os ugrásszerű, aszimmetrikus, nemlineáris, vagy modern informatikai terhelések által jellemzett alkalmazások esetén is. Ezenkívül kivételes teljesítőképességet biztosít: maximum 0,9 teljesítménytényező (előresiető, vagy késő, azaz kapacitív, vagy induktív) mellett nincs szükség a berendezés teljesítményének leértékelésére.

 

Pontos akkumulátorkezelés

Az akkumulátor olyan elektrokémiai eszköz, amely kémiai úton tárolja a töltést, és mint olyan, teljesítőképessége az idővel csökken. Az AEG HPI elnevezésű UPS berendezése ún. ABM (Fejtett akkumulátorkezelés) funkciót valósit meg az akkumulátorgyártó követelményeinek megfelelően. UI-jelleggörbét követve, az akkumulátortöltő az alkalmazott akkumulátortípusnak megfelelő, állandó árammal végzi a töltést, megakadályozva a káros túltöltést. A csepptöltési feszültségszinten kívül gyorstöltés is beállítható, amely optimalizálja a töltési időt, ha rövid időn belüli, egymást követő áramkimaradások lehetősége áll fenn. Az ABM funkció csökkenti az áram maradék hullámosságát (ami az akkumulátorok idő előtti elhasználódásának egyik fő okát képezi), valamint védi az akkumulátort a mélykisülés okozta károsodásokkal szemben. Az akkumulátor automatikus hőmérséklet-kompenzációs töltési feszültsége is alkalmazható, amely kedvezőbben tölti az akkumulátort és növeli az akkumulátor élettartamát. A DCM (Dinamikus töltés üzemmód) segítségével az akkumulátor nagyon hosszú autonóm üzemideje érhető el anélkül, hogy a teljes töltési időt meg kellene növelni. Ez annak köszönhető, hogy az akkumulátor maximális töltőáramának intelligens növelése kerül alkalmazásra, amikor a terhelés éppen nem az inverter maximális teljesítményét veszi fel. Beépített periodikus akkumulátortesztelési funkció teszteli és felügyeli az akkumulátor állapotát és magas szintű figyelmeztetést szolgáltat a preventív karbantartás alkalmazásának irányításához.

 

Egyszerű telepítés, üzemeltetés és karbantartás

Az AEG cég HPI berendezése telepíthető fal, vagy más szekrények mellé, mivel a hűtőlevegő áthalad a berendezés tetején lévő szellőzőkön. Ez az új kialakítás jelentős megtakarítást eredményez a felhasználó számára a padló kihasználását illetően. Ennek következtében a HPI berendezés ideális megoldásnak bizonyul ott, ahol a hely elsőrendű szempont. Ezen modern, kompakt kialakítás ellenére az összes kritikus komponens a berendezés homlokoldala felől hozzáférhető, ami a megkönnyíti hozzáférhetőséget a rendszeres karbantartások érdekében, és csökkenti az MTTR (javításhoz szükséges) időt.

 
eba598b719