Minőségpolitika

Az EXTOR Kft. vezetése elkötelezett a megrendelői megelégedettséget tükröző, kölcsönösen előnyös üzleti kapcsolatok megteremtésében. Ennek érdekében kötelezettséget vállalunk a jogszabályok és a külső-belső szabályozások betartására, teljesítésére.

A Társaság szakmai hírnevének biztosítania kell partnereink tartós bizalmának elnyerését, fenntartását.

Szolgáltatásaink műszaki és minőségi paramétereinek állandó fejlesztése, munkatársaink folyamatos képzése megbízható alapot kell hogy jelentsen a megrendelői igények és elvárások maradéktalan teljesítéséhez.

 

A Társaság vezetése évente konkrét minőségcélokat határoz meg és tesz közzé:

Célkitűzéseink teljesítése minden alkalmazottunk munkaköri kötelessége, az ehhez szükséges feltételeket megteremtjük, azok meglétét és alkalmazását rendszeresen ellenőrizzük, és ehhez biztosítjuk:

  • a munkaterületük gyakorlati követelményeinek megismerését,
  • a beosztásukkal, feladataikkal kapcsolatos elvárások megismerését,
  • szakmai fejlődésük lehetőségét.

 

Kiemelt vezetői feladatnak tekintjük:

  • a minőségorientált gondolkodásmód és munkavégzés erősítését, ellenőrzését,
  • a rendszeres minőségügyi képzést.

 

Minőségfilozófiánk:

  • a vezetés felelőssége elsődleges és meghatározó a minőségirányítási rendszer működtetésében,
  • minden munkatársunk felelős az általa elvégzett munka minőségéért,
  • a megrendelői elégedettség a munkánk minőségének legfontosabb mérőszáma, melyet munkafolyamataink, szolgáltatásaink figyelemmel kísérésével és mérésével, folyamatos tökéletesítésével kívánunk egyre magasabb színvonalra emelni,
  • a hibák észlelése helyett a megelőzés fontosságát tudatosítjuk.

 

Munkánk hatékonyságának és szolgáltatásaink minőségének növelése érdekében cégünk 2004-től az MSZ EN ISO 9001:2001 minőségbiztosítási rendszer szerint működik. 2012-től a környezetközpontú működésünket az MS EN ISO 14001:2005 szerint folytatjuk tovább. A minőségbiztosítási rendszer bevezetése során azonosítottuk és dokumentáltuk belső folyamatainkat és azok egymáshoz való viszonyát. Minőségbiztosítási rendszerünket folyamatosan fejlesztjük, munkáink során minden esetben a Megrendelők teljes körű és színvonalas kiszolgálására törekszünk. Megfogalmazott minőségpolitikai céljaink folyamatos teljesítésével egyre magasabb szinten tudunk megfelelni vevőink igényeinek.

2005 óta NATO beszállításra alkalmas a cégünk, mivel teljesítjük azon követelményeket, amelyek a NATO Biztonsági Beruházási Programja keretében kiírásra kerülő pályázatokon való részvétel feltételei. 2007-ben megszereztük az ABOS 3 minősítést, melynek köszönhetően a Paksi Atomerőmű hivatalos, minősített beszállítójává váltunk.